Privacy

Privacyverklaring Foll B.V.

Inhoud

 1. Waarom deze privacyverklaring?
 2. Rechtsgronden
 3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
 4. Bijzondere categorieën persoonsgegevens
 5. Bewaartermijnen
 6. Nieuwsbrieven en marketinge-mails
 7. Cookies
 8. Facebook-pixel
 9. Google Analytics
 10. Verwijzing naar andere websites
 11. Delen van persoonsgegevens met andere partijen
 12. Automatische besluitvorming
 13. Beveiliging
 14. Uw privacyrechten
   

1.    Waarom deze privacyverklaring?
Www.follhair.com  is een website van Foll B.V. Hier vindt u de privacyverklaring van Foll B.V. Foll B.V. is gevestigd te Berlicum aan de Veedijk 39a (5258 SV) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 83112200. Wij zijn per e-mail te bereiken via info@follhair.com en telefonisch op +31629009466.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u heeft.

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 augustus 2021. 

2.    Rechtsgronden 
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: 
•    Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
•    Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Foll B.V. rusten;

3.    Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen:
-    Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens:  
•    Contactgegevens
•    NAW-gegevens
•    Persoonsgegevens
•    Betalingsgegevens

-    Indien u hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij uw contactgegevens om u een nieuwsbrief/interessante aanbiedingen te sturen per e-mail. 

-    Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:
•    Het uitvoeren van de werkzaamheden;
•    Het op verzoek en op regulieren basis kunnen versturen van een nieuwsbrief;
•    Het kunnen bijhouden van informatie over hoe bezoekers de website gebruiken;
•    Het kunnen aanbieden om een account aan te maken;
•    Het afhandelen van een betaling. 

4.    Bijzondere categorieën persoonsgegevens  
Indien wij bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 


5.    Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 (zeven) jaar opgeslagen.

6.    Nieuwsbrieven en marketinge-mails 
U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en/of onze nieuwsbrief door de checkbox ‘Ik wil een nieuwsbrief ontvangen’ aan te vinken bij het invullen van het contactformulier. U kunt zich op ieder moment weer afmelden voor deze mailings. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

7.    Cookies 
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels. 

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

7.1     Facebook-pixel 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als onderdeel van de Facebook Pixel-dienst. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Hierdoor kunnen wij aan u gerichte advertenties tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan onze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op onderstaande pagina leest u hoe Facebook uw gegevens gebruikt om advertenties te tonen en hoe u zich kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

7.2     Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en hoe effectief onze advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Deze kennis gebruiken wij om onze website te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

8.    Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.

Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

9.    Delen van persoonsgegevens met andere partijen 
Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:
1.    Het bedrijf dat de betalingen afhandelt;
2.    Dienstverlener die de nieuwsbrieven verzendt. 
3.    Logistieke partner die de bestellingen verzendt en afhandelt.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

10.    Automatische besluitvorming

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering). Bij geautomatiseerde besluitvorming worden persoonsgegevens zonder (noemenswaardige) tussenkomst van een mens geautomatiseerd verwerkt. Het is dan een computer die een besluit neemt. 

Profilering is een onderdeel van geautomatiseerde verwerking. Hierbij worden besluiten genomen op basis van het profiel (persoonlijke aspecten) van een persoon.  

Bij geautomatiseerde besluitvorming zonder profilering worden persoonlijke aspecten voor het beoordelen of voorspellen, buiten beschouwing gelaten.

11.    Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

12.    Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. 
Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. 

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar klantenservice@foll.com of telefonisch via +31646104623.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.